Klachtenprocedure - Fohde.com

Fohde.com zal altijd in alle redelijkheid klachten over leveringen, producten en service proberen op te lossen in overleg met de klant. Meld voor een snelle afhandeling uw klachten zo kort mogelijk na de levering of vaststelling van het probleem.

Een klachtenbrief kunt u sturen naar:

Fohde.com
Nijverheidstraat 4
7581 PV Losser

of per e-mail versturen naar:

service@Fohde.com

 

U kunt natuurlijk ook het contact-formulier gebruiken.

Meld een klacht

 Bestelling blijkt na controle beschadigd, incompleet, in gebreke of verkeerd geleverd.
U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Beschadigingen, gebreken of andere klachten dienen onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht, per e-mail (service@fohde.com) bij Fohde.com te worden gemeld zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is nadat u de goederen in ontvangst heeft genomen. Wij zullen uw klacht dan zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. U ontvangt hiervan binnen 7 werkdagen bericht.

Mocht uw klacht leiden tot retourzending van de goederen, dan zijn de kosten voor het terugsturen voor ons, de manier van terugzending gaat in overleg met u. Wij zullen er zorg voor dragen dat uw bestelling zo spoedig mogelijk opnieuw wordt bezorgd. Klachten worden binnen 30 dagen na melding afgehandeld. Indien dit binnen 30 dagen niet haalbaar is wordt u hiervan op de hoogte gesteld, met de te verwachten afhandelingstermijn.

Retour adres:

Fohde.com
Nijverheidstraat 4
7581 PV Losser